Horgászrend

 

A Széki-tavi Horgász Egyesület, mint a Széki-tó alhaszonbérlője, tagjai és a vendéghorgászok részére az Egyesületi Horgászrendben határozza meg a jogokat, kötelességeket és a horgászat szabályait. A horgászrend megtalálható az irodában és a halőrházban is. A horgászrend nem ismerete nem mentesít a szabályok és a fegyelmi felelősség alól.

 

1.  Horgászni csak a tárgyévre érvényes állami horgászjeggyel, területi engedéllyel (tiszteletjegy, vendégjegy) és az adott napra megváltott napijeggyel lehet. Az éves területi engedély és a napi területi jegy megváltásával a tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla az ellenőrzésre jogosult szabálysértés gyanúja esetén hang-, kép- és videófelvételt készíthet. Egyesületi tagoknak a tagdíj és a csónakdíj befizetési határidő minden év április 30-a. Pontymatrac vagy pontybölcső használata KÖTELEZŐ!

 

2.  Horgászni az alábbi időpontok között lehet:

 

Január

7.00-18.00

Március 01-

November 30-ig

0.00-24.00

Február

7.00-18.00

December

7.00-18.00

 

 

 

 

3. Tavunkon amennyiben nincs éjszakai halőrzés, illetve a téli hónapokban a nappali halőrzés nincs elrendelve, semmilyen horgászati tevékenység nem folytatható. Az engedélyezett időszakban az éjszakai horgászat ingyenes, de kötelező a halőrnél telefonon vagy az egyesület www.szekito.eu honlapján  ki- és bejelentkezni. 22.00 és 05.00 óra között csak olyan személy tartózkodhat a tavon, aki be van jelentkezve. Éjszaka a csónakból való horgászat saját felelősségre engedélyezett. Az éjszakai horgászhelyet kötelező JÓL LÁTHATÓAN kivilágítani.

 

4. Nemes halak tekintetében tilalmi idők megegyeznek a Halászati Törvényben leírtakkal.

Tilalmi idők:

 • csuka: február 01. – március 31.
 • süllő, balin: március 01. – április 30.
 • kősüllő: március 01. - június 30.
 • harcsa: május 02. – június 15. (a tilalom a 100 cm-nél kisebb harcsára vonatkozik)
 • compóra fogási tilalom van érvényben

Méretkorlátozások:

 • ponty           min: 30 cm -- max: 55 cm 
 • kősüllő           min: 30 cm
 • süllő             min: 35 cm -- max: 70 cm
 • balin, csuka min: 40 cm -- max: 70 cm
 • amur            min: 45 cm -- max: 70 cm
 • dévérkeszeg  max: 40 cm

Kíméletesen vissza kell helyezni a tóba:

 • a 100 cm alatti harcsát
 • Az 55 cm feletti pontyot 
 • 40 cm feletti dévérkeszeget 
 • 70 cm feletti süllőt 
 • 70 cm feletti csukát ,balint
 • 70 cm feletti amurt 

Fogási méret: a halak oldalán az orrcsúcstól a farok úszó tövéig mért hosszúság.

Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét, vagy méret és mennyiség korlátozás által tiltott halat a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére akkor is, ha sérült, beteg, vagy elpusztult.

 

5. Felnőtt horgász a méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta 5 db-ot tarthat meg, melyből csak a ponty lehet 3 db, egyéb nemes halból pedig 2 db vihető el (pl.: 3 db ponty és 2 db süllő). Egyéb halból naponta 5 kg vihető el.    

Felszerelés: 2 db bot, botonként legfeljebb 2 db horog, valamint egyidejűleg, 1 db 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihal fogó háló használata engedélyezett.

 

Ifjúsági (14 éves kortól) és nyugdíjas területi engedélyes horgász naponta 3 db nemes halat vihet el, fajtánként 2 db-ot (pl.: 2 db ponty és 1 db süllő). Egyéb halból naponta 3 kg vihető el.

Felszerelés: 2 db bot, legfeljebb 4 db horog, valamint egyidejűleg 1 db 1 négyzetméternél nem nagyobb csalihal fogó háló használata engedélyezett.

 

Gyermekhorgász 14 éves korig az állami jegyen feltüntetett feltételekkel, 1 db úszós vagy fenekező készséggel, azon 1 db horoggal horgászhat. Nemes halat nem tarthat meg, és nem adhat át. Egyéb halból 3 kg vihető el naponta, éves szinten összesen 25 kg.

 

A megtartani nem kívánt, és napi kvóta felett kifogott halat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Mérleg használata kötelező, minden megtartott halat mérlegelni kell! Nem kielégítő mérlegelés esetén a halőrök mérlegelnek. Halat tovább adni, cserélgetni nem lehet.

 

Tilos a megfogott halak kínzása, a megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot, pontymatrac vagy pontybölcső használata KÖTELEZŐ! A kifogott halakat, azok leöléséig, maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani (drótszák használata TILOS!), vagy azonnal le kell ölni.

 

A fonott főzsinórt csak pergetés és harcsahorgászat közben lehet használni, bármely más horgászmódszernél maximum 10 méter fonott dobóelőke használata engedélyezett.

 

A helyben megpucolt halat mérhető állapotban, egyben kell hagyni.

A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos!

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani, gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tároló edényben, amely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

    

6.  Egy területi jeggyel felnőtt horgász 26 – 26 db, összesen 100 db nemes halat (éves fogási súly összesen 130 kg, ez alól kivétel a harcsa), ifjúsági és nyugdíjas horgász 13 – 13 db, összesen 50 db nemes halat (éves fogási súly összesen 65 kg, ez alól kivétel a harcsa 141) vihet el. Második területi jegy váltható az éves tagdíj újbóli befizetése után, mely 13 db ponty fogására jogosít. Aki az éves súlykorlátozást túllépi, a tárgyévet követő évben a túllépési súllyal kevesebb halat foghat, és július 01-ig nem horgászhat a Széki-tavon. Ifjúsági és kedvezményezett horgász is válthat második területi engedélyt az éves tagdíj újbóli befizetése után, mely 6 db ponty fogására jogosít.

 

7. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni az állami fogási naplóban szereplő éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.

 

A fogási naplóba a kifogott és megtartani kívánt darabszám korlátozás alá eső nemes hal súlyát (kg tizedesvessző dkg), valamint a fogás időpontját (nap, óra, perc) közvetlenül a fogás után kell beírni golyóstollal. A darabszám korlátozással nem védett halfajok (egyéb) mennyiségét, azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba az időpontot feltüntetve bejegyezni.

Mérleg használata KÖTELEZŐ! Digitális mérleg használata ajánlott.

 

A fogási naplóban radírozásnak és javításnak helye nincs! Téves beírást azonnal le kell ellenőriztetni vezetőségi taggal, főállású vagy társadalmi halőrrel. A sérült, elázott, olvashatatlan fogási naplót haladéktalanul ki kell cseréltetni. A csere második naplónak minősül, ezért a díja megegyezik vele. Ha a fogási napló elveszetett vagy megsemmisült, akkor a második fogási naplóra érvényes szabályok és díj ellenében új váltható.

Ha a tag az egyesületi fogási naplót nem adja le időben csak késve akkor a mindenkori tagdíj 150%-ának befizetése után válthatja ki a tárgyévre érvényes okmányokat, ha pedig nem adja le akkor a tagdíj 200%-át kell kifizetnie.

 

8.  Tavunkon, a gáton horgászni tilos!

 

9.  Horgászállások (stégek maximális mérete 12 négyzetméter):

A természeti környezet, a természetes part és parti növényzet védelme és a jobb horgászati lehetőségek érdekében az elnökség által kijelölt helyeken, meghatározott méretben és minőségben horgászállások találhatók. A horgászállásokat a tulajdonosok kötelesek névvel és számmal ellátni, a környezetét rendben tartani, télen, téli vízszint idején (december 01 – február 28-ig) a környező nádat levágni. A lezárt, rendezetlen, veszélyesnek minősített horgászállást a vezetőség elveheti, és más horgászoknak kisorsolja.

 A Vízügyi Igazgatóság felé a mederhasználati (stég használati) díjat az egyesület fizeti, viszont a tulajdonos távollétében egyesületi tag vagy vendéghorgász a stégre felülhet. A tulajdonos vagy tulajdonosok mindenkor elsőbbséget élveznek. A horgászállás elhelyezési joga nem eladható, elhagyása vagy felszedése esetén az elnökség kisorsolja.

A stégeken átalakítást, bővítést végrehajtani, csak az elnökséggel történt előzetes egyeztetést követően lehet.Az engedély nélkül kiépített, illetve kialakított horgászállást a vezetőség fegyelmi büntetés mellett elbontathatja.

A stégeket mindenki saját felelősségére használhatja!

Esőbeálló,építmény,ház felállítását az elnökség továbbra sem támogatja. 

10. Csónak használat:

Az egyesület által használt vízterületen a csónak használata megengedett.

Csónakból történő horgászatnál az ide vonatkozó országosan kötelező előírások érvényesek (belügyminiszteri rendelet).

Minden év december 01-től következő év február 28-ig terjedő időszakban a csónakból való horgászat tilos.

A befolyótól kb. 100 m-re elhelyezett bójákon belül csónakból horgászni tilos.

Engedélyezett éjszakai horgászatnál a csónakot ki kell világítani.

A mederben a csónak rögzítéséhez karót tartósan letűzni nem lehet.

Csónakból az etetés engedélyezett a parti horgászok zavarása nélkül etető bóját csak a horgászat időtartamáig lehet elhelyezni.

Csónakkal a felszerelést behordani csak bejelentkezett bojlis és harcsa horgászat ideje alatt lehet. Erről a bojlis horgászrendben részletesen tájékozódhatnak.

A harcsa horgászat ideje alatt, ha a horgász a szerelékét be szeretné hordani akkor a horgászat ideje alatt köteles a halőrnél vagy a www.szekito.eu honlapon be-kijelentkezni harcsa horgászatra. A felszerelést behordani maximum 150 m-ig vagy ott ahol a tó keskenyebb, mint 300 méter ott a tó középvonalától visszább kb. 10 méterrel lehet.

Sportolás és egyéb célra vízi jármű és sporteszköz használata tilos!

Csónakot csak egyesületi tagok helyezhetnek ki a csónak kikötőben, az erre kijelölt (engedélyezett) helyen és a stégeknél, a további horgászat akadályozása nélkül.

A tavon használatba helyezett csónakok számát indokolt esetben az elnökség korlátozhatja.

A csónak tárolásáért és használatáért külön az elnökség által megállapított díjat kell fizetni.

A csónak használati díját befizető horgász köteles a csónakon feltüntetni a nevét.

Etetőhajóval egyesületi tag részére csak az etetőanyag behordása engedélyezett. Az etetőhajó csak a part és az etetési hely között, és a partra merőlegesen közlekedhet a vízen, egyéb szállításra nem használható.

 

11. A tó egész területén személyre kijelölt szabad hely nincs (kivéve a horgászállásokat és az előre lefoglalt bojlis helyeket), ezért mindenki érkezés szerint foglalhat el horgászhelyet.

 

12. Közgyűlési határozat értelmében köteles minden horgász az elfoglalt horgászhelyet tisztán tartani. Szemetes helyen csak a szemét összeszedése után lehet megkezdeni a horgászatot. Az összegyűjtött szemetet köteles minden horgász hazavinni, illetve a kihelyezett szeméttárolóban elhelyezni.

 

13. Etetési helyet megjelölni csak elhajló műanyag csőből készült bójával lehet, melyet minden év november 20-ig el kell távolítani a tómederből. Egy horgásznak - vagy stéghez – csak egy bója helyezhető ki, mások zavarása nélkül. A kihelyezett bója maximum 20 mm átmérőjű lehet és 40 cm-nél jobban nem állhat ki a vízből, a bóját stégszámmal kell megjelölni! Eltávolítása a stégtulajdonos felelőssége! 

 Az egyesületi szektor bóják eltérhetnek ezektől a méretektől.

14. A tóhoz vezető és a tó körüli utakon a járművek – akár civil járművek is – maximum 20 km/h sebességgel közlekedhetnek, valamint kötelesek az ellenőrzésnek alávetni magukat.

 

15. Tavunkon főállású halászati őrök dolgoznak, akik munkáját társadalmi halőrök segítik. A halőrök ellenőrzési tevékenységének területi határa az ajkai és a devecseri oldalon egyaránt a 8-as számú főútig terjed.

Az ellenőrzésre felkért horgász köteles a horgászengedélyt és a napi fogást megmutatni és lemérni. A viták elkerülése végett az ellenőrzést végző személy mérlege a hiteles.

Az ellenőrzés történhet horgászás közben, vagy a horgászás után távozás során, a területi határ figyelembe vételével.

Napi területi jegyes vendéghorgász a halpucolót nem használhatja.

Az a horgász, aki mások nyugalmát zajkeltéssel (hangos zenehallgatás, bulizás, családi esemény, stb.) indokolatlanul, bármikor, bármilyen módon, napszaktól függetlenül megzavarja, csendháborítást követ el (2012. évi II. törvény 195. §. és (Ptk.) 2013. évi V. törvény).

Az egyesületi horgász visel minden felelősséget azért, hogy vendégei betartsák az egyesület szabályait, akkor is, ha ő nem horgászik, de jelen van.

A fenti szabályok ellen vétő egyesületi tagok engedélyét a halászati őrök bevonják, és őket az egyesület Fegyelmi Bizottsága és/ vagy a Halászati Felügyelő vonja felelősségre.

Vendéghorgászok esetében a napi területi jegy bevonása után az eljárás lefolytatása végett a feljelentést megtesszük a Halászati Felügyelőnek.

 

Ajka, 2021. január 01.                                          

                                                                                                                                Elnökség

 

 

 

Friss hírek

Időjárás